Производство на содржиниЗа потребите на клиентите изработуаме различни врсти на видео содржини кои можат да се користат со цел обука, маркетинг и др. Понатаму во овој текст ќе објасниме кои облици наајцесто се користат.

Снимање предавач/предавањаВработените во компаниите често имаат едукативна настава, станува збор или за договорени предавања од познати стручњаци за одредена област или за повеќекратни предавања кои ги држат интерните едукатори на повеќе локации или за повеќе групи на вработени.
Во двата случаја ќе имате голема корист доколку дозволите професионално да ги снимаме предавањата за вас.После снимањето, со договор, во постпродукција можеме да реализираме различни врсти графички и аудио обработки (текст, титлови, анимација, музика и др.)
На овој начин, сегашните и идните колеги во компанијата ќе ја имаат целата содржина континуирано на располагање.

Изработка на анимацијаКомпаниите често се одлучуваат да креираме анимирани видео клипови за нивните потреби со помош на кои можат на многу лесен, забавен и разбирлив начин да ги прикажат производите, услгите и процедурите. Овие анимирани филмови понатаму можат да се користат за интерна едукација како и за реклама или за прикажување на производите и услугите на вашиот сајт.
Процес на изработка на анимации подразбира заедно со вас да ја финализираме идејата и текстот на анимацијата, да го разработиме комплетното сценарио, по потреба да снимаме глас на еден или повише професионални спикери, а потоа и да ја анимираме вашата идеја до перфекција.