Najveći projekt poduzeća Formatura je SuperŠkola (www.superskola.rs), komercijalna usluga za koju je krerirano preko 100 sati autorskog obrazovnog materijala. Ova usluga je namijenjena đacima 5-8. razreda (i njihovim roditeljima), a na platformi koju je Formatura razvila za ovu uslugu se, pored video sadržaja, nalaze i brojne druge funkcionalnosti.

Od nastanka usluge, SuperŠkolu je probalo nekoliko tisuća obitelji u i van Srbije, a Formatura za ovaj projekt dobija domaće i međunarodne nagrade.

Oslanjajući se na svoje iskustvo u e-učenju, Formatura razvija platformu za e-učenje namijenjenu poslovnim korisnicima.

eGO! platforma omogućava kompanijama, organizacijama, te malim i velikim poduzećima edukaciju zaposlenika, procese kontinuiranog licenciranja, kao i ponudu svojih tečajeva kroz komercijalni model.

Formatura je kreirala eGO! sa idejom o pristupačnoj platformi lake uporabljivosti koja će omogućiti poduzećima svih veličina da je koriste u svrhu kontinuiranog obrazovanja svojih zaposlenika uz značajnu uštedu troškova.
Nagrade iz oblasti e-učenja


award award-2