Elektronsko učenjeSistem elektronskog učenja je postao izrazito popularan početkom 21. vijeka. Dalji razvoj infrastrukture, omasovljavanje mobilnih uređaja i razvoj mnogobrojnih društvenih mreža doprinio je ovom trendu. Danas, elektronsko učenje je, defakto, postalo standard za unaprjeđenje ličnih, ali i korporativnih vještina. Ovaj sistem učenja nudi znanje na lak i pristupačan način onima koji ga žele. U poslovnom smislu, e-učenje najčešće koriste male i velike kompanije, društva koja se bave kontinuiranim licenciranjem, kao i agregatori znanja koji žele da kreiraju elektronsku ponudu svog portfolija i na taj način generišu dodatnu zaradu.


U današnje doba, savremene kompanije znaju da su njihov najznačajniji resurs ljudi. Usljed toga, zaposlenima se često nude paketi beneficija koji će smanjiti fluktuaciju, a tim koji pobjeđuje učiniti nepromijenjenim. Kao jedan od primarnih zahtjeva koji zaposleni imaju u svojoj hijerahiji potreba jeste mogućnost da unaprijede i usavrše svoja znanja i vještine. E-učenje je savršen način za to! Ponudite svojim kolegama sadržajne i zanimljive kurseve koji će im pružiti priliku da poboljšaju svoja znanja, a samim tim i kvalitet rada u vašoj kompaniji. Takođe, na ovaj način ćete pokazati da kompanija iskreno brine o razvoju svojih radnika.Jedna od osnovnih prednosti elektronskog učenja jeste mogućnost da korisnici pristupe sadržaju za učenje u vrijeme i na mestu koje im najviše odgovara. Ta funkcionalnost polaznike oslobađa stresa, čini da oni pristupe učenju onda kada im je koncentracija na najvišem nivou, što povećava njihovo zadovoljstvo, a samim tim i usvojenost naučenog. Takođe, ova osobina kompanijama omogućava da skrate trajanje seminara "uživo", što podiže koncentraciju i učinak, a smanjuje troškove i korišćenje resursa.
Kompanije često edukuju svoje zaposlene o novim proizvodima i uslugama, prodajnim ili bezbjednosnim procedurama. U slučaju da kompanija ima više predstavništava u zemlji ili regionu, napor potreban za edukaciju se značajno multiplikuje. U ovim situacijama, edukatori i instruktori su pod velikim opterećenjem koje često dovodi do repetitivnih radnji, zasićenja i, generalno, nižeg kvaliteta obuke. Naravno, ne treba zaboraviti ni ostale utroške resursa - habanje voznog parka, dnevnice, smještaj, troškove organizacije i drugo. Korišćenje platforme za e-učenje omogućava da lako distrubuirate nove sadržaje zaposlenima, kao i da testirate da li su i kako usvojili potrebna znanja. U ovoj situaciji, kadar zadužen za obuku može da posveti svoje vrijeme kvalitetu same obuke što će rezultovati zadovoljstvom svih zaposlenih.
Kao što vam je vjerovatno jasno do sada - korišćenje platforme za e-učenje donosi značajne uštede. Različita istraživanja su dokazala da kompanije koje koriste ovaj vid učenja štede 20-90% dotadašnjeg budžeta za edukaciju. Ovo se postiže eliminisanjem velikog broja troškova, optimizacijom ljudskih i materijalnih resursa i, sveukupno, efikasnijim načinom rada vezanim za edukaciju zaposlenih.Kako bismo stvari učinili još boljim, obradovaćemo vas - za vašu kompaniju, ovo ne mora biti velika odluka! Korišćenje eGO! platforme ne zahtijeva razmišljanje o hardverskoj zahtjevnosti, kompatibilnosti instalacija i kompleksnoj edukaciji ljudi. Naša platforma se nalazi u oblaku, što znači da se ona koristi uz internet konekciju i bilo koji internet pretraživač. Korišćenje platforme je jednostavno, a uslovi pretplate povoljni. Platformu možete probati besplatno, plaćati je na mjesečnom nivou i, ako vam ova vrsta usluge ne odgovara, prestati sa plaćanjem kada god poželite!